Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
CAFÉ CREPERIE
BMS-MY-HUONG
NHÀ HÀNG HUỲNH HOA
Trang chủ >

Phần Mềm Quản Lý

>

Phần mềm Quản lý Tài sản

Phần mềm Quản lý Tài sản
  • Tổng quan
  • Hình ảnh

Phần mềm Quản lý Tài sản


Quản lý danh mục tài sản

+ Thiết lập danh mục tổng hợp tất cả tài sản của doanh nghiệp.

+ Thông tin về mỗi tài sản được thiết lập thành hồ sơ chi tiết cho phép ghi nhận các thông số quản lý (mã số, phân loại, biên bản bàn giao, sửa chữa …), các thông số kỹ thuật (xuất xứ, đặc điểm, chỉ tiêu kỹ thuật ….) và các thông tin theo dõi quá trình khai thác sử dụng tài sản từ quá trình phát sinh, luân chuyển sử dụng cho tới khi thanh lý tài sản.

+ Hỗ trợ quản lý bằng công nghệ quét mã vạch, giúp việc nhập xuất kiểm kê hàng hóa nhanh chóng và chính xác

+ Một tài sản được quản lý đến các chi tiết cấu thành tài sản. Ví dụ: Máy tính có thể quản lý chi tiết gồm màn hình, bàn phím, chuột, CPU. Khi di chuyển tài sản sẽ mặc định được chuyển cùng toàn bộ các chi tiết mà nó bao gồm. Trong trường hợp phân tán các chi tiết tài sản, các chi tiết của tài sản trở thành các tài sản độc lập.

+ Một tài sản cũng có thể quản lý tăng giảm nhiều lần, có phần giá trị và thành phần tăng giảm

+ Kiểm soát tài sản theo đối tượng quản lý.

+ Hệ thống thông tin tài sản được quản lý đa chiều và tham khảo dễ dàng

+ Tài sản sẽ do một tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm quản lý: các thông tin liên quan đến tài sản sẽ do các cá nhân quản lý trực tiếp cập nhật và chịu trách nhiệm.

+ Ngoài các chức năng kiểm soát thông tin tài sản tổng hợp, phần mềm cung cấp các chức năng cho phép người quản lý trực tiếp thực hiện các thao tác quản lý trên các đối tượng tài sản liên quan đến tổ chức của mình.

Theo dõi các nghiệp vụ quản lý trực tiếp tài sản trên Phần mềm Quản lý Tài sản.

+ Tạo mới thẻ tài sản: tiếp nhận tài sản, nhập hồ sơ tài sản mới phát sinh, bàn giao cho các đối tượng trực tiếp quản lý …

+ Chuyển giao Tài sản: Lập, in và lưu trữ các phiếu chuyển giao (giao – nhận), di dời tài sản từ cá nhân, phòng ban hay tổ chức này đến cá nhân, phòng ban hay tổ chức khác với các thông tin liên quan: người vận chuyển, chi phí, lý do di dời, chi tiết về tài sản,... Thông tin về tài sản sẽ được chuyển sang quản lý ở nơi nhận tài sản. Ngoài ra, còn cho phép ghi nhận nội dung các biên bản bàn giao giữa các bộ phận.

+ Xem danh sách liệt kê các tài sản tổ chức đã chuyển giao.

+ Xem thông tin về quá trình chuyển giao trước đó của một tài sản mà tổ chức đang quản lý

+ Cập nhật tình trạng tài sản

+ Quản lý công tác bảo trì, bảo hành: Phát sinh, in và lưu trữ thông tin các phiếu bảo bảo hành tài sản: ghi nhận các thông tin liên quan đến việc thực hiện: số phiếu, ngày lập, nội dung, người giám sát, thực hiện, chi phí

+ Theo dõi sửa chữa: phát sinh các phiếu ghi nhận nguyên nhân hư hỏng, các hoạt động sửa chữa, các loại thiết bị sử dụng cho sửa chữa …

+ Thanh lý tài sản: ghi nhận yêu cầu thanh lý các tài sản không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng, các thông tin thực hiện thanh lý: chi phí, giá thanh lý … kết thúc quá trình sử dụng tài sản.

Các công cụ hỗ trợ.

+ Phần mềm Quản lý Tài sản được thiết kế với các công cụ tiện dụng hỗ trợ người dùng:

+ Thao tác nhập liệu đơn giản, dùng nhiều phím tắt, đa dạng các menu dọc (popup menu) tiện lại trong thao tác nghiệp vụ

+ Tìm kiếm thông tin: Tìm kiếm nâng cao theo các điều kiện tìm kiếm; Tìm kiếm trực tiếp trên bảng dữ liệu: Đây là chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhanh thông tin trên lưới dữ liệu.

+ Hiện thị và hỗ trợ thông tin các đối tượng theo nhiều chiều dữ liệu.

+ Tùy chọn dữ liệu: tùy chọn hiển thị dữ liệu, ghi nhớ các trường thông tin ở các lần sử dụng

Hệ thống báo cáo trong Phần mềm Quản lý Tài sản

+ Báo cáo tổng hợp và chi tiết tài sản theo nhiều tiêu chí:

+ Tình hình tài sản hiện đang sử dụng: liệt kê toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp theo từng phòng ban, thống kê tài sản liên quan đến một tổ chức, thống kê toàn bộ tài sản theo lọai, thống kê tài theo các nhóm.

+ Thống kê tình hình tài sản do cá nhân nào quản lý và sử dụng, cũng như quá trình quản lý của một tài sản.

+ Liệt kê danh sách các phiếu sửa chữa và bảo dưỡng tài sản theo thời gian, cũng như ghi lại nhật ký quá trình sửa chữa và bảo dưỡng của từng tài sản.

Báo cáo tình hình chuyển giao tài sản trong Phần mềm Quản lý Tài sản

+ Thông tin về tình hình luân chuyển, di dời tài sản trong tổ chức.

+ Theo dõi thông tin tổng hợp về các đối tượng quản lý của tất cả tài sản hoặc từng tài sản: liệt kê các tổ chức, phòng ban, cá nhân đã quản lý tài sản trong những khoảng thời gian nào.

+ Quá trình di dời liên quan đến một tài sản: thống kê các phiếu giao nhận liên quan đến một tài sản.

+ Theo dõi tổng hợp các tài sản chuyển giao trong một khoảng thời gian do người dùng tự thiết lập: tổng hợp trong thời gian từ ngày .. đến ngày … đã có bao nhiêu tài sản được chuyển giao giữa các bộ phân.

Báo cáo hiện trạng tài sản trong Phần mềm Quản lý Tài sản

+ Báo cáo tổng hợp tình trạng hiện thời của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nhóm theo lọai tài sản.

+ Lựa chọn xem báo cáo hiện trạng của từng lọai tài sản.

+ Xem báo cáo các tài sản đang ở cùng một trạng thái: xem các tài sản chưa sử dụng, đang sử dụng …

+ Báo cáo phân lọai các tài sản của một phòng ban theo các trạng thái sử dụng khác nhau.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN Vsoft EAM.net

Bạn sẽ hài lòng khi sử dụng phần mềm phù hợp!

>> Tải bản dùng thử miễn phí Download tại đây

>> Hãy gọi 0903 019 070 để được tư vấn miễn phí

VsoftCorp Copywrite

  • Tổng quan
  • Hình ảnh
Mềm Quản Lý Tài Sản, Phần mềm Quản lý Tài sản cơ sở vật chất, phần mềm quản lý, phần mềm miễn phí, tài sản
Các phần mềm quản lý khác của Vsoft