Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
BMS-CTY-Thép-Duy-Thành
NHÀ HÀNG MẠNH QUÂN
BMS-chip-chip
Trang chủ >

Tin tức Vsoft

>

Hướng dẫn Phân hệ quản lý Mua hàng trong MIniPOS

03/09/2014

Hướng dẫn Phân hệ quản lý Mua hàng trong MIniPOS

Phân hệ này bao gồm các chức năng hỗ trợ quản lý mua hàng, cho biết lượng hàng mua, giá mua từ nhà cung cấp. Trường hợp hàng hóa hư hỏng, không đạt chất lượng, hệ thống hỗ trợ chức năng quản lý hàng xuất trả về cho nhà cung cấp. Đồng thời có các báo cáo thống kê hàng đã mua, đã trả nhà cung cấp.

Phân hệ quản lý mua hàng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quá trình đặt hàng, quá trình giao hàng của nhà cung cấp, quản lý quá trình nhập kho và theo dõi hàng xuất trả về cho nhà cung cấp. Đồng thời ghi nhận lại công nợ nhà cung cấp và theo dõi quá trình chi trả công nợ cho nhà cung cấp.

Danh sách các phiếu nhập mua hàng, có thể thêm mới hoặc hiệu chỉnh thông tin phiếu nhập hàng hoặc copy thành phiếu đặt hàng, phiếu nhập mua hàng mới tại đây.Thực hiện khi nhập hàng từ nhà cung cấp, ta sẽ lập phiếu nhập mua hàng từ nhà cung cấp. Có thể tạo phiếu nhập từ Đơn đặt mua hàng hoặc có thể tạo trực tiếp mà không cần có đơn đặt hàng trước đó.

Thực hiện: Mua hàng \ Quản lý mua hàng \ Danh sách Phiếu nhập mua hàng.

Công cụ tiện ích: Các chức năng tiện ích có trong chương trình khi nhấp phải chuột (Đã giới thiệu ở phần Giới thiệu chung của chương trình).

Ngoài chức năng chính thông thường trên công cụ tiện ích, Phiếu nhập hàng còn có một số chức năng riêng sau :

Sao chép: Sao chép thành phiếu nhập mua hàng từ phiếu nhập mua hàng đang chọn.

Lập phiếu chi: Thực hiện việc chi tiền từ phiếu nhập mua hàng (xem chi tiết phần phiếu chi tiền).

In mã vạch: Trên phiếu nhập mua hàng cho phép người dùng in mã vạch trên từng phiếu nhập.

 

Thêm mới: Để thêm mới Phiếu nhập mua hàng nhấn nút “Thêm mới” hay dùng phím tắt “Ctrl+T”.

Thao tác các chức năng trong nghiệp vụ:

Thông tin đơn hàng: Số phiếu, ngày nhập, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, chứng từ. Còn những thông tin về nhà cung cấp, nhân viên, kỳ hạn thanh toán có thể chọn trên hệ thống hay thêm mới tại đây.

Tiếp theo chọn các mặt hàng của nhóm hàng cần nhập trong kho để tạo phiếu nhập hàng với mặt hàng đó, nhập số lượng cần nhập, đơn giá, % chiết khấu, thuế suất (nếu có).

Phương thức thanh toán: Gồm 03 phương thức thanh toán, mặc định chương trình chọn phương thức thanh toán là công nợ.

Tiền mặt: Khi đó chương trình sẽ tự động tạo phiếu chi bằng tiền mặt từ phiếu nhập này.

Thanh toán trước: Nếu chọn tiền thanh toán và nhập số tiền lớn hơn tổng trị giá của phiếu xuất khi đó chương trình tự động phát sinh 2 phiếu chi: 01 phiếu chi với thương thức hạch toán tự động để thanh toán cho chứng từ nhập này. 01 phiếu chi vào tiền gối đầu phần tiền dư ra sau khi thanh toán công nợ.

Nếu chọn vào gối đầu: Hệ thống sẽ tạo phiếu chi chi vào tiền gối đầu của nhà cung cấp này.

Công nợ (mặc định): Chương trình sẽ không tự động tạo phiếu chi tương ứng. Sau này khi cần thanh toán công nợ cho phiếu nhập mua hàng này, vào phiếu chi theo nhà cung cấp này phần danh sách chứng từ chi sẽ liệt kê các phiếu nhập mua chưa được thanh toán (phương thức thanh toán là “Công nợ”).

Lưu: Sau khi nhập xong nhấn nút “Lưu”.

Lưu ý: Trong phần chiết khấu chỉ thể hiện % chiết khấu hoặc tiền chiết khấu, chương trình không thể hiện đồng thời % chiết khấu và tiền chiết khấu.

Các tin Cửa Sổ Blogs khác