Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
Khách sạn Mỹ Lệ Sài Gòn
BMS thuc pham chay au lac
CÔNG TY TRẦN LIÊN HƯNG
Trang chủ >

Tin tức Vsoft

>

Cách Khai báo Danh mục Hàng hóa – nhà cung cấp trong MiniPOS

01/08/2014

Cách Khai báo Danh mục Hàng hóa – nhà cung cấp trong MiniPOS

Khai báo, định nghĩa danh mục hàng hóa, Nhà cung cấp – khách hàng và toàn bộ những thông tin dùng chung cho toàn bộ chương trình.

Dùng để phân nhóm các Khách hàng – Nhà cung cấp. Bạn có thể hiệu chỉnh, xóa  hoặc thêm mới nhóm khách hàng – nhà cung cấp từ đây.

Thực hiện: Danh mục \ Nhóm khách hàng – nhà cung cấp 

Thao tác các chức năng trong nghiệp vụ:

Tìm kiếm: muốn tìm kiếm nhanh nhóm khách hàng - nhà cung cấp có trong danh sách, bạn chỉ cần đánh ký tự tìm kiếm vào ô tìm kiếm tương ứng theo thuộc tính đó.

Sắp xếp: có thể sắp xếp lại danh sách theo thứ  tự  tăng đến giảm hay ngược lại. Bạn chỉ cần nhấp chuột vào tên cột thuộc tính cần sắp xếp, còn sắp xếp theo chiều ngược lại thì nhấp chuột vào thuộc tính đó thêm một lần nữa.

Hiệu chỉnh: Trong danh sách nhóm đối tượng chọn nhóm cần hiệu chỉnh, nhấn vào nút hiệu chỉnh để hiệu chỉnh lại thông tin và nhấn lưu hoặc dùng phím tắt (F2) là hiệu chỉnh xong.

Xóa: nhấn vào nút xóa để xóa nhóm đối tượng. Điều kiện để xóa một nhóm đối tượng là nhóm đối tượng đó không chứa bất kỳ đối tượng nào phát sinh trong nghiệp vụ (nhập, xuất hàng).

Công cụ tiện ích: Nhấp phải chuột trên danh sách nhóm khách hàng – nhà cung cấp, màn hình hiển thị các tính năng của chương trình, có thể chọn thao các các tính năng này như: thêm mới, hiệu chỉnh, xóa, in ấn,…(đã giới thiệu ở phần trên).

Thêm mới: Để thêm mới Nhóm khách hàng - nhà cung cấp, nhấn nút “Thêm mới” hay dùng phím tắt “Ctrl+T”.

Nhập thông tin: Nhập thông tin vào mã nhóm đối tượng (KL), ký tự tối đa cho mã đối tượng là 30 ký tự, nhập tên nhóm đối tượng (Khách lẻ).

Lưu: Nhấn nút lưu  với phím tắt (F2) là hoàn thành thêm mới một nhóm đối tượng và tiến hành nhập thông tin nhóm đối tượng tiếp theo cho đến khi hoàn thành việc thêm mới nhóm đối tượng.

Lưu thoát: Nhấn vào nút  lưu và thoát với phím tắt (F4) là hoàn thành việc thêm mới nhóm đối tượng và thoát khỏi màn hình thêm mới.

Thoát: Sau đó, nhấn vào nút thoát với phím tắt (ESC) để thoát khỏi màn hình nhóm đối tượng.

Lưu ý: Thông tin dầu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập liệu trong chương trình (Xem phần giới thiệu quy ước nhập thông tin)

Xóa: Khi muốn xóa nhóm khách hàng- nhà cung cấp, bạn phải xóa các khách hàng - nhà cung cấp có cấp thấp hơn chứa trong nhóm khách hàng - nhà cung cấp, khi đó mới tiếp tục xóa được nhóm khách hàng - nhà cung cấp.

Liệt kê danh mục: vào danh mục chọn thanh công cụ, hệ thống sẽ liệt kê danh mục (đã giới thiệu ở phần thanh công cụ chính).

Nhóm khách hàng – Nhà cung cấp

Bước 1 : Khởi tạo nhóm đối tượng Khách hàng- Nhà cung cấp. Nhấn “Thêm mới (Ctrl+T)”. Nhấn “Lưu”  sau khi đã khởi tạo xong Nhóm khách hàng – Nhà cung cấp.

Bước 2 : Thêm mới Khách hàng – Nhà cung cấp

Thao tác: Danh mục => Danh sách khách hàng : Khởi tạo thông tin khách hàng

               Danh mục => Danh sách nhà cung cấp : Khởi tạo thông tin nhà cung cấp.

Nhấn “Thêm mới (Ctrl+T)” để thêm thông tin Khách hàng – Nhà cung cấp

Check : Khách hàng nếu đó là khách hàng

Check : Nhà cung cấp nếu đó là nhà cung cấp

Nếu tạo mới vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp thì chọn cả 2 ô.

Nhấn “Lưu”  để lưu dữ liệu và thoát màn hình.

Khởi tạo Nhóm hàng – Hàng hóa

Bước 1 : Khởi tạo Nhóm hàng

Mỗi hàng hóa sẽ thuộc về một nhóm hàng duy nhất . Nhấn “Thêm mới” để khai báo nhóm hàng

Bước 2 : Khởi tạo Hàng hóa

Thao tác : Danh mục => Hàng hóa => Thêm mới (Ctrl+T)

Nhập thông tin, khai báo thuộc tính hàng hóa

Mã hàng : Chương trình tự động phát sinh mã hàng theo thứ tự nhập hàng hoặc nhập mã hàng theo mã của từng hàng hóa, mỗi hàng hóa có một mã duy nhất, nên nhập viết liền nhau không dấu.

Đơn vị tính : Nhập trực tiếp đơn vị tính của hàng hóa. Nếu hàng hóa có nhiều đơn vị tính thì nhập đơn vị tính nhỏ nhất.

Nhóm hàng : Một hàng hóa sẽ thuộc vào một Nhóm hàng nhất định.

Nhập đơn giá mua / đơn giá bán tương ứng của hàng hóa.

Số lượng tồn max : Theo dõi hàng hóa tồn vượt trong kho số lượng tồn max đã chọn được thể hiện màu “Đỏ” để dễ dàng theo dõi trong Nghiệp vụ kho hàng => Thống kê hàng tồn

Số lượng tồn min : Theo dõi hàng hóa tồn trong kho nhỏ hơn số lượng tồn min sẽ thể hiện màu “Xanh” để theo dõi và nhập hàng vào kho trong Nghiệp vụ kho hàng => Thống kê hàng tồn

Nhấn “Lưu” sau khi đã nhập xong thông tin hàng hóa.Nhấn “Thoát” để thoát màn hình giao diện

Bước 3 : Khởi tạo hàng tồn đầu

Thao tác : Danh mục => Khởi tạo hàng tồn đầu kỳ

Nhập trực tiếp số lượng số lượng hàng tồn kho đầu kỳ vào lưới trước khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Chương trình cũng cho phép nhập lại và tính toán lại hàng hóa đầu kỳ khi đã phát sinh số liệu nhập xuất.

Bước 4 : Đơn vị tiền tệ

Thao tác : Danh mục => Đơn vị tiền tệ

Chọn đơn vị tiền tệ sử dụng (VND hoặc USD) Chọn “ Hiệu chỉnh (F6)”. Nhập vào số tiền đầu kỳ. Nhấn “Lưu” sau khi đã nhập xong số đầu kỳ. 


Các tin Giải trí khác