Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
Khách sạn Hạnh Long
Nhà hàng Hương Biển
Khách Sạn Milano
Trang chủ >

Tin tức Vsoft

>

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

08/01/2013

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

Nếu chương trình cài đặt trên 1 máy, lần đầu tiên chạy chương trình có thông báo như hình, chọn “YES” để khởi tạo dữ liệu.

Bạn có thể chạy chương trình Phần mềm quản lý bán hàng từ Desktop qua biểu tượng BMS.trade V2010

Nếu chương trình cài đặt trên 1 máy, lần đầu tiên chạy chương trình có thông báo như hình, chọn “YES” để khởi tạo dữ liệu.

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu  Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

Chương trình xuất hiện màn hình đăng nhập để bắt đầu làm việc.

-          Tên đăng nhập mặc định ban đầu là admin với mật khẩu là 1

-          Bạn có thể ghi nhớ lại mật để lần sau không cần phải nhập bằng cách chọn vào ô “Ghi nhớ mật khẩu”

-          Chọn “Thông tin kết nối” trong trường hợp bạn muốn thay đổi máy chủ dữ liệu làm việc

 
 Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

Nếu khi chạy chương trình phần mềm quản lý bán hàng BMS.trade V2010 mà chưa nối kết được dữ liệu, hoặc là lần đầu tiên chạy và máy chủ dữ liệu nằm ở máy tính khác, thì chương trình yêu cầu bạn nhập thông tin kết nối máy chủ dữ liệu vào chương trình

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

  • Tên – IP máy chủ: là tên (có thể là địa chỉ mạng) của máy chủ dữ liệu cài đặt trong hệ thống, như nêu trong phần cài đặt máy chủ dữ liệu thì mặt định sẽ là:tênmáytính\BMSServer.
  • Nếu không biết chính xác máy chủ dữ liệu trên hệ thống, có thể dùng tiện ích “Tìm máy chủ”, chương trình sẽ tìm kiếm tất cả các máy chủ dữ liệu chạy MS SQL 2005 và đưa vào ô Tên – IP máy chủ.
  • Khi có thông báo”Đã tìm xong hệ thống máy chủ CSDL có trên mạng LAN”, chọn “OK”. Trong màn hình “Kết nối dữ liệu” dòng đầu tiên: “Tên –IP máy chủ”: chọn đúng tên máy chủ.

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

Tên đăng nhập: sa

Mật khẩu : BMS1234. Tuy nhiên khi chạy chương trình để mặc định vậy và kết nối

Tiếp theo chọn: “Kết nối” Lúc này chương trình sẽ tìm trên máy chủ dữ liệu những dữ liệu nào là phù hợp với BMS.trade (trường hợp bạn chạy nhiều dữ liệu thì sẽ có nhiều lựa chọn ở đây). Chọn dữ liệu làm việc và nhấn lưu để quay lại màn hình đăng nhập đề vào làm việc

  • Các thông tin dữ liệu sẽ được lưu cho các lần chạy chương trình sau này trừ khi người dùng muốn đổi máy chủ dữ liệu hay dữ liệu thì phải làm lại các bước trên.
  • Trường hợp máy chủ dữ liệu chưa có dữ liệu (lần đầu chạy chương trình) hoặc muốn đưa một file dữ liệu có sẵn vào máy chủ dữ liệu thì sau khi kết nối thành công với máy chủ dữ liệu, nhấn nút “Tạo dữ liệu” để khởi tạo dữ liệu mới

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

Chọn file dữ liệu từ các thư mục của máy chủ từ nút “…” , như đã nêu ở phần cài đặt máy chủ dữ liệu, file dữ liệu sẽ được cài sẵn vào thư mục C:\Program files\Vsoft Corp\BMS.trade\DB\VsBMS.mdf, hoặc từ file dữ liệu nào có sẽ trên máy chủ dữ liệu

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

Bắt đầu sử dụng chương trình

Màn hình chính của BMS.trade

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu

Đầu tiên phải thiết lập các thông tin hệ thống: Hệ thống ->Thiết lập thông tin hệ thống

Chạy hệ thống chương trình phần mềm quản lý kinh doanh lần đầu tiên và khởi tạo dữ liệu


phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý bán hàng
Các tin Phần mềm và giải pháp quản lý khác
phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý bán hàng