Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
HPS Group
CÔNG TY TÂN HOÀN CẦU
CAFE MCOMICS.
Trang chủ >

Tin tức Vsoft

>

Cách Phân quyền người dùng trong MiniPOS

09/09/2014

Cách Phân quyền người dùng trong MiniPOS

Trong một hệ thống quản lý, đều ta luôn quan tâm là cách phân quyền cho nhân viên sử dụng, họ được sử dung như thế nào ở mức độ nào để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thao tác : Chọn hệ thống =>Cấp quyền sử dụng

Chọn người dùng cần phân quyền bên danh sách bên trái màn hình, tại danh sách này có thể Thêm mới / Xem / Hiệu chỉnh / Xoá người dùng bằng cách nhấp chuột để đến menu popup.

Màn hình bên phải là danh sách các chức năng cần phân quyền được nhóm theo từng nhóm nghiệp vụ quản lý, các danh mục quyền này đã được hệ thống qui định sẵn.

Các quyền trên một chức năng thường sẽ là (không phải lúc nào một chức năng cũng có nhiều quyền):

“Chạy\Xem” là quyền cho người dùng được truy cập chức năng này. Ví dụ: mở danh sách phiếu xuất, danh sách khách hàng, …

“Thêm” là quyền được thêm mới một nghiệp vụ, chứng từ, đối tượng.

Xoá, Sửa là quyền được hiệu chỉnh, xoá với chức năng nghiệp vụ tương ứng.

Muốn cấp quyền hoặc gỡ bỏ chỉ cần chọn hoặc bỏ chọn chức năng của quyền.

 

Nếu phân quyền cho một nhóm người dùng thì các người dùng trong đó sẽ được cài đặt luôn quyền của nhóm.

Nếu phân quyền trên một nhóm chức năng thì các chức năng trong đó cũng được cài đặt luôn như nhóm.

Có thể chọn quyền riêng cho từng người dùng trong cùng một nhóm người dùng, hoặc chức năng riêng cho từng nhóm quyền.

Có thể lưu lại việc cài đặt quyền sau khi đã chọn các quyền một lượt (không cần mỗi lần chọn mỗi lần lưu).


Các tin Sản phẩm công nghệ khác