Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
BMS-CHINH-PHAM
CÔNG TY TNHH -SX-TM-DV CÂN ĐIỆN TỬ CHÍNH AN SIÊU
BMS-DAI-NAM-VAN-HIEN
Trang chủ >

Tin tức Vsoft

>

Bắt đầu bán hàng với MiniPOS

29/08/2014

Bắt đầu bán hàng với MiniPOS

Phần mềm “Quản lý bán hàng – miniPOS-2012” là phiên bản mới nhất của CTY CP Phần mềm Trí Tuệ Việt (Vsoft Corporation).

miniPOS là dòng sản phẩm được xây dựng hoàn toàn mới trên công nghệ và qui trình phần mềm tiên tiến nhất hiện nay, bên cạnh đó là việc chú trọng vận dụng kinh nghiệm, kiến thức trong suốt quá trình nhiều năm triển khai “Quản lý kinh doanh” đến hơn 600 khách hàng và các yêu cầu phát sinh của khách hàng trong quá trình sử dụng. 

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết cách tổ chức dữ liệu và sử dụng hệ thống quản lý bán hàng để áp dụng vào việc quản lý tại cửa hàng, doanh nghiệp của bạn.

Bước 1: Chạy chương trình bằng cách:

Click biểu tượng từ màn hình desktop

Hặc từ đường dẫn “Start -> Programs -> Vsoft Corp -> miniPOS”.

Hoặc từ thư mục cài đặt C:\ Program files\Vsoft Corp\BMS.trade\miniPOS.desktop.exe”.

Xuất hiện màn hình đăng nhập

dang-nhap-minipos.png (356×229)

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: 1

Serverkey: 127.0.0.1  (Sever key: là địa chỉ IP của máy tính gắn khoá cứng USB, nếu máy đơn sẽ là: 127.0.0.1)

Bước 2: Nhấn “Nhận” để vào chương trình.

Lưu ý: Nếu chạy chương trình lần đầu tiên sẽ xuất hiện màn hình như sau 

ket-noi-du-lieu-minipos.png (526×277)

Thực hiện các bước sau để kết nối đến cơ sở dữ liệu (CSDL)

Bước 1:

Tên – IP máy chủ: là tên máy chứa cơ sở dữ liệu SQL Server. Để tìm được tên – IP máy chủ thực hiện như sau:

Chọn “Tìm máy chủ”, hệ thống thông báo “Đã tìm xong hệ thống máy chủ CSDL có trong mạng LAN”. Chọn tên máy chủ từ danh sách xổ xuống.

Bước 2:

Tên đăng nhập: nhập tên SQL Server chứa cơ sở dữ liệu.

Mật khẩu: nhập mật khẩu SQL Server chứa cơ sở dữ liệu.

Nhấn “Kết nối”, chờ trong giây lát, hệ thống thông báo “Đã kết nối dữ liệu thành công”.

Bước 3:

Chọn cơ sở dữ liệu trong danh sách “Cơ sở dữ liệu (*)”

Nhấn nút “Lưu”

Xuất hiện màn hình đăng nhập. Nhấn “Nhận” để đăng nhập vào chương trình.

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chính của chương trình xuất hiện cho phép lựa chọn chức năng làm việc.

-minipos3.png (902×672)

Các thao tác và qui ước dùng chung của chương trình

Qui ước dùng phím tắt

F2:                   Lưu dữ liệu

F3:                   Tìm kiếm nhanh trên các danh sách dữ liệu

F5:                   Làm mới, nạp lại dữ liệu trên các danh sách dữ liệu

F6:                   Hiệu chỉnh đối tượng, chứng từ nghiệp vụ được chọn

F11 :                Thay đổi chức năng của giao diện màn hình Pos và bán hàng

ESC:                Thoát màn hình hay dừng lệnh đang thực hiện

ENTER:          Thực hiện nút lệnh đang chọn, hoặc xác nhận thao tác hoặc di chuyển sang ô chức năng khác

TAB:               Di chuyển sang ô điều khiển tiếp theo

Ctrl+T:            Thêm mới đối tượng, chứng từ nghiệp vụ

Del:                 Xoá đối tượng, chứng từ nghiệp vụ

Ctrl+V:            Điều chỉnh tiêu đề hiển thị, định dạng dữ liệu trên danh sách dữ liệu

Ctrl+P:                        In Ấn

Ctrl+I:                         Đưa dữ liệu vào từ file Excell theo mẫu

Ctl+E:             Xuất dữ liệu ra file Excell

09-10-2014 3-20-04 CH.png (572×272)

Thanh nhóm phân hệ quản lý chính (Thanh công cụ chính)

-minipos4.png (217×254)

Liệt kê danh mục: gồm tất cả các danh mục sử dụng trong hệ thống như Khách hàng, NCC, Hàng hóa, Đơn vị tiền tệ, Tài khoản ngân hàng, Khởi tạo hàng tồn đầu.

Quản lý kho hàng gồm các chức năng liên quan đến kho hàng như: thống kê hàng tồn, kiểm kho, điều chỉnh kho.  

Quản lý mua hàng gồm các chức năng liên quan đến mua hàng như: nhập hàng, trả hàng nhà cung cấp.

Quản lý bán hàng gồm các chức năng liên quan đến bán hàng như: bán hàng, đổi hàng, trả hàng.

Báo cáo gồm các báo cáo, thống kê liên quan đến kho hàng, mua hàng, doanh thu bán hàng.

Hệ thống gồm các chức năng quản trị người dùng, phân quyền, sao lưu, phục hồi dữ liệu.

Các tin Học Hỏi & Thăng Tiến khác