Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
Newsletter
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
CAFE BANANA
CAFE BẢN SONATE
CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP PHÚ QUỐC
Trang chủ >

Tin tức Vsoft

>

Thông Báo Chính Thức Ngưng Hỗ Trợ Bản BMS Pro

13/06/2013

Thông Báo Chính Thức Ngưng Hỗ Trợ Bản BMS Pro

Thông Báo Chính Thức Ngưng Hỗ Trợ Bản BMS Pro

Vsoft chính thức không hỗ trợ phiên bản BMS Pro
Thông Báo Chính Thức Ngưng Hỗ Trợ Bản VsoftBMS Pro
Các tin Chính sách - Qui định - Cam kết khác
Thông Báo Chính Thức Ngưng Hỗ Trợ Bản VsoftBMS Pro