Vsoft cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm bán hàng, Phần mền nhà hàng - Cafe, Phần mềm khách sạn

Liên hệ hỗ trợ:0903.721.721 - 0903.687.186
Liên hệ tư vấn sản phẩm:0937.010.861
vsoftgroup.com
Khách hàng tiêu biểu
CTY TNHH TM DV QUÝ THỊ
 NHÀ HÀNG 80 ĐỘ K
CÔNG TY VIỆT ĐÔNG
Trang chủ >

Tin tức Vsoft

>

Cách Tạo phiếu mua hàng trong MiniPOS

25/06/2014

Cách Tạo phiếu mua hàng trong MiniPOS

Để quản lý đúng quy trình trong phần mềm MiniPOS, bạn phải thiết lập đúng cách để có được thông tin hàng hóa tốt nhất.

 Bước 1 : Vào tab Quản lý mua hàng => Phiếu nhập hàng mua

Bước 2 : Chọn hàng hóa từ danh sách hàng hóa bên phải màn hình. Nhấn double click chuột  hoặc  nhấn

Thông tin cần nhập : Nhà cung cấp, hàng nhập, số lượng, đơn giá, tiền thuế , giảm giá,…

Trường hợp, mặt hàng cần nhập vào chưa được khởi tạo. Bạn có thể khởi tạo mặt hàng mới bằng cách click chuột phải tại lưới bên phải màn hình để “Thêm mới mặt hàng” hoặc “Xem chi tiết của hàng hóa”.

Tại mục (1) mã hàng : Có thể nhập mã hàng chương trình sẽ lọc tương ứng hàng hóa từ danh sách bên phải phiếu xuất hàng.

Bước 3 : Nhấn “Lưu” để lưu phiếu nhập hàng hoặc chọn

 Toàn bộ thông tin phiếu nhập hàng được lưu ở Quản lý mua hàng => Danh sách phiếu nhập mua hàng

Tạo phiếu xuất trả hàng

Bước 1 : Vào tab Quản lý mua hàng => Phiếu xuất trả hàng

Bước 2 : Thao tác chọn hàng hóa tương tự như ở “Phiếu nhập hàng mua”

Thông tin cần nhập : Nhóm NCC, nhà cung cấp , danh sách hàng trả, số lượng, đơn giá, tiền thuế, giảm giá…

Chương trình cho phép lấy từ phiếu nhập từ trước đó, để nhập hàng vào phiếu xuất hàng trả .

Bước 3 : Nhấn  “Lưu (F2)” để lưu phiếu vào “Danh sách phiếu xuất trả hàng”. Xem lại phiếu xuất trả vào Quản lý mua hàng => Phiếu xuất trả hàng.

Các tin Giải trí khác